Volejte 377 915 109
Rodinná farma s historií od roku 1992

Historie farmy

Farma Líšťany, s.r.o. vznikla 1. 11. 1992 z končícího Státního statku Křimice, v katastru obcí Líšťany, Náklov a Lipno, jehož plocha měla počáteční výměru kolem 360 ha. Živočišná výroba byla soustředěna na farmě v Náklově, kde bylo prvotně ve stáji K-96 ustájeno 26 ks dojnic, kříženek několika plemen a 60 ks jalovic různého stáří a stejného původu. Výkrm býků byl zajištěn ve staré stáji v Líšťanech a dále bylo chováno 30 ks prasnic pro produkci selat.

Historickým krokem pro farmu bylo rozhodnutí o výstavbě nové stáje volného ustájení pro chov dojnic, ke kterému došlo v roce 1995 a již v únoru roku 1996 byla zahájena stavba pomocí vlastní stavební firmy. Slavnostní zahájení provozu se konalo dne 24. 11. 1996. Stáj byla naskladněna dojnicemi ustájenými v původní stáji K-96, kde byly dojnice chovány vazně. V roce 1997 byla přestavěna i stáj K-96, též na volné ustájení, kde je umístěno v současné době oddělení suchostojných dojnic s venkovním výběhem, oddělení porodny a také odchovna veškerého mladého chovného dobytka.

Od roku 1993 jsou na farmě využívány inseminační dávky spermatu amerických býků od firmy ABS cz, s.r.o., přičemž používáním této světové genetiky se podařilo vytvořit špičkové stádo, jak po stránce produkční, tak i exteriérové. Produkčně je chov farmy Líšťany již několik let zařazován do první stovky chovů v republice.

Pravidelně jsou dosahovány úspěchy na zemědělských výstavách v Kralovicích, kde byla v roce 2009 oceněna nejlepší dojnice v soutěžní oblasti druhé a vyšší laktaci. Nejlepší prvotelka farmy Líšťany v témže roce vyhrála titul šampiónky celé Kralovické výstavy.

Svatební oznámení
Copyright © 2015 - FARMA Líšťany, s.r.o.