Volejte 377 915 109
Rodinná farma s historií od roku 1992

Myslivost

Farma Líšťany, s.r.o. je na základě smlouvy o pronájmu s Honebním společenstvem Líšťany – Hunčice od 1. dubna 2013 uživatelem společenstevní honitby Líšťany – Hunčice a aktivně zde vykonává právo myslivosti.

Honitba Líšťany- Hunčice se rozprostírá na území bývalého okresu Plzeň-sever, ve vzdálenosti asi 15 km od největšího města Plzeňského kraje, Plzně, ve směru na Karlovy Vary. Nejdelší hranicí výše uvedené honitby je silnice I. třídy č. I/20 a celkově se honitba nachází na 9 katastrálních územních.

Celková výměra honitby činí 1.667,6548 ha, které se dále člení dle kultur takto:

  • Zemědělská půda 1272,6362 ha
  • Lesní půda 349,8040 ha
  • Vodní plocha 13,7810 ha
  • Ostatní plocha 21,4336 ha

Nejvyšším bodem v honitbě je kopec Orel, který měří 484 m.n.m.

Lesy v honitbě se nacházejí ve 3. LVS. Nejvíce je v zastoupení dřevin borovice, a to 66 %, poté smrk 23 %, dub 6 %, modřín 5 % a ostatní druhy tvoří 4 %. Porosty do 40-ti let věku činí podíl 73 % a porosty nad 40 let jsou zastoupeni 27 %.

V honitbě Líšťany – Hunčice se nachází a žije zde mnoho druhů rozmanité zvěře jako je zvěř srnčí (Capreolus capreolus), zvěř černá (Sus scrofa) a další, ale největší zastoupení má zvěř jelena siky japonského (Cervus nipon nipon), což má své historické opodstatnění v souvislosti se dvěma hlavními západočeskými oborami Lipí u Manětína a Čemíny, odkud se jelen sika dostal do volnosti. Uprchlá zvěř se stala základem dnešní západočeské populace žijící v okrese Plzeň-sever.

V honitbě Líšťany – Hunčice dochází každoročně k intenzivnímu odlovu jelena siky japonského, zvláště v několika posledních letech, kdy byla určena výše minimálního odstřelu správními řízeními Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí a v průměru je v této honitbě každoročně odloveno kolem 350 ks holé zvěře, i když je někdy velmi obtížné, v souvislosti s chováním některých spoluobčanů, tohoto množství odlovu dostát.
Farma Líšťany pořádá každoročně několik společných velkých honůnaháněk, kde se za pomoci lovců, honců a loveckých psů loví holá zvěř jelena siky, sele a lončák prasete divokého a zákonem povolená škodná. Dále jsou pořádány menší naháňky, tzv. klepačky, při kterých je lovena zvěř jako při velkých naháňkách.

Pro zájemce jsou zajišťovány individuální poplatkové lovy trofejové zvěře jelena siky i lovy holé zvěře jelena siky.

Více informací o poplatkových lovech, eventuálně ceník odlovu jelena siky a dalších souvisejících poplatků je k dispozici na vyžádání na e-mailu  farmalistany@seznam.cz.

Lovu zdar.

Svatební oznámení
Copyright © 2015 - FARMA Líšťany, s.r.o.